החזiן שלנו

ע"י העשרה אינדיווידואלית נקדם חברה מלוכדת וחופשית שמתקיימת מתשואה על הון תרבותי, אנושי וכלכלי.

השאיפה שלנו היא להקנות מיומנויות לפרט הבודד, העצמה ערכית ולאפשר חופש יזמי בקהילת בוגרים מלוכדת, חופשייה ובלתי תלויה.

חירות הפרט, זכות הקניין ועקרונות השוק החופשי והחופש ליזום הן תנאי יסוד לקידום קהילתי וכלכלי באזור מסוים, ואלו הערכים אותם אנו מקדמים. 

לתפיסתנו, רק קהילה חופשית וסובלנית – כזו שמכבדת זכויות פרט של כל אדם, ושבה כל פרט רשאי למצוא את דרכו כרצונו ומבלי לפגוע בזכותו הדומה של האחר, תוך התחשבות בסביבה ובנסיבות – תוכל להגיע למצב של התחדשות ושגשוג.

החזון נמתח אל מעבר לתוחלת החיים שלנו, לעבר אופק שמוקדש לדורות המחר.

המטרiת שלנו: 

חינוך פיננסי וחשיבה יזמית חברתית 

קידום המגזר האזרחי על ידי קהילות חופשיות מקומיות שיוזמות, מעודדות ומפתחות כלכלה מקומית בצורה מקיימת. את זה נשיג ע"י הנגשה של השכלה כלכלית-פיננסית וחשיבה יזמית לצעירים בלמידה מבוססת פרויקטים.

למידה מבוססת פרויקטים וחוויות של מיומנויות וכישורי המאה ה-21

קידום למידה לאורך החיים ובכל מקום תוך יצירת שיתופי פעולה קהילתיים-עסקיים-מקומיים שיצרו הזדמנויות ללמידה משמעותית והזדמנויות לעיצוב יוזמות לפיתוח כלכלה/תרבות קהילתית. כך נוביל לשינוי תפישת הלמידה ולצמיחת הכלכלה. 

זו מטרת הארגון.

לא עוד סתם עסק
עסק עם שורת רווח חברתית

החשיבות של לימוד צעירים על כסף, על השלכות של התנהלות פיננסית גרועה והקניית מושגים כלכליים וכלים בסיסיים היא עצומה.

בשנים האחרונות החל תהליך של העברת האחריות הכלכלית מהמדינה אל כל אחד ואחת מאיתנו. 
במקביל, העולם הכלכלי משתנה כל הזמן. ללא חינוך בסיסי לגבי התנהלות עם כסף יהיה קשה להשיג ביטחון ויציבות פיננסית, שלא לדבר על הגשמת יעדים. 
בקלות אפשר לקרוס תחת הנטל.

כיום, מאגר האשראי האישי רץ, פועל ומנקד אחריות כלכלית. 
איחרתם בתשלום בהלוואה? הדבר יירשם ועלול להקשות בהתנהלות עתידית מול מוסדות פיננסיים ובעולם העיסקי.

ההשלכות של בורות פיננסית היום גדולות הרבה יותר מאשר בעבר.